Bảng báo giá
 Tư vấn trực tiếp
Tư vấn 1 - 0943531980
Tư vấn 2 - 0973808182
Tư vấn 3 - 0432808182


Bảng báo giá đệm lò xo


Loại sản phẩm 180*200 160*200 150*190 120*190 100*190
LX DIAMOND 5 sao 4 viền 5.800.000 5.600.000 5.200.000 5.000.000 4.000.000
LX ACNES túi 4.600.000 4.400.000 4.200.000 4.000.000 3.800.000
LX TECHXA 4 viền 5 sao 4.500.000 4.300.000 4.100.000 3.900.000 3.700.000
LX LEXUS boc bông 3.500.000 3.300.000 3.100.000 2.900.000 2.700.000
LX BEBOP bóc sơ dừa 3.330.000 3.130.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000
LX BEBOP bóc bông 3.130.000 2.900.000 2.800.000 2.650.000 2.550.000
LX BEBOP bóc vải 3.030.000 2.800.000 2.700.000 2.500.000 2.400.000
LX DAIHAN bóc sơ dừa 3.230.000 3.000.000 2.900.000 2.700.000 2.600.000
LX DIAMOND bóc sơ dừa 3.380.000 3.150.000 3.000.000 2.800.000 2.700.000
LX DIAMOND bóc bông 3.130.000 2.900.000 2.800.000 2.600.000 2.500.000
LX DIAMOND bóc vải 3.030.000 2.800.000 2.700.000 2.500.000 2.400.000
LX DIAMOND không bóc 2.930.000 2.700.000 2.600.000 2.400.000 2.300.000
LX HASAKY bóc bông 2.980.000 2.780.000 2.650.000 2.450.000 2.350.000
LX VIPDA không bóc 3.100.000 2.900.000 2.800.000 2.600.000 2.500.000
LX BIBI bóc sơ dừa 3.200.000 2.900.000 2.800.000 2.600.000 2.500.000
LX BIBI bóc vải 3.000.000 2.800.000 2.700.000 2.500.000 2.400.000
LX BIBI không bóc 2.900.000 2.700.000 2.600.000 2.400.000 2.300.000
LX TECHWOOD bóc sơ dừa 3.390.000 3.100.000 2.900.000 2.700.000 2.600.000
LX TECHWOOD bóc bông 3.100.000 2.900.000 2.700.000 2.500.000 2.400.000
LX TECHWOOD bóc vải 2.900.000 2.700.000 2.600.000 2.400.000 2.300.000
LX MAXCO bóc vải 2.750.000 2.500.000 2.400.000 2.200.000 2.100.000
LX SYLADY bóc vải 2.700.000 2.200.000 2.100.000 1.900.000 1.800.000
LX DAILOAN bóc vải 2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.800.000 1.700.000
LX AODI bóc chiếu 1.950.000 1.750.000 1.700.000 1.500.000 1.400.000
LX EVAR bóc chiếu 1.790.000 1.550.000 1.500.000 1.350.000 1.250.000
 Trang: 6/6    1  2  3  4  5  6 
Các hãng sản xuất
  • chan-ga-goi-dem-everon
  • dem-cnd
  • sen
  • dem-bong-ep-queensweet
  • dem-everhome
  • dem-bong-ep-seoul
  • chan-ga-goi-dem-han-quoc
  • dem-bong-ep-hannyco